Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Ja niżej podpisany/a POPIERAM postulaty związków zawodowych w sporze zbiorowym z Amazon. Domagamy się:

1. Godnych zarobków dla wszystkich pracowników: żądając podwyższenia podstawowej stawki godzinowej do co najmniej 25 zł netto dla pracowników poziomu pierwszego (T1) przy zachowaniu równego poziomu wynagrodzeń we wszystkich magazynach wchodzących w skład pracodawcy; jak też zbiorowego regulowania wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi;
2. Sprawiedliwej oceny pracowniczej: żądając bezterminowego zawieszenia Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy (zniesienia feedbacków) oraz rozpoczęcia procedury ustalania jego treści z obiema organizacjami związkowymi.
3. Stabilności zatrudnienia: żądając zatrudniania bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej i bez rocznych umów na czas określony

Stworzone przez: Ozz Inicjatywa Pracownicza, Nszz Solidarność, Poznań dnia: 17 lipca 2019 r.


Ostatnie 3 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 10 sierpnia 2019 r.
Luiza Banach Poznań 17 lipca 2019 r.
Ozz Inicjatywa Pracownicza, Nszz Solidarność Poznań 17 lipca 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 3 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.