Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Ruchu społecznego „Nie dla wariantu 44 Kolei Dużych Prędkości”

powołanego w dniu 15 stycznia 2022 roku w Jelczu-Laskowicach.

§ 1
Ruch społeczny „Nie dla wariantu 44 KDP”, zwany dalej „ruchem społecznym", działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Ruch społeczny został powołany w celu obrony interesu publicznego, w imieniu mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice oraz innych gmin i miejscowości, które wyrażą taką wolę w kwestii dotyczącej planowanej budowy linii kolejowej KDP, wariantu oznaczonego numerem 44, uwzględnionym
w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego, który:
1) ingeruje w sposób oczywisty w integralność Gminy Jelcz-Laskowice, przecinając ją „na pół”, przechodząc przez tereny o ścisłej i gęstej zabudowie, rzutując negatywnie na możliwości rozwoju Gminy;
2) przecina osiedle Jelcz, którego zabudowa znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, na terenach zachowanych reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, znajdujących się w wykazie zabytków nieruchomych;
3) rujnuje najbardziej urokliwą, najczęściej odwiedzaną atrakcję regionu „Rejon Trzech Stawów” - jedyny teren rekreacyjny, cenny dla mieszkańców Gminy oraz gmin sąsiadujących. Ten wyjątkowy kompleks obejmuje:
a) trzy sąsiadujące ze sobą zbiorniki wodne,
b) plażę,
c) strzeżone kąpielisko (w Polsce istnieje wyłącznie tylko 150 takich obiektów),
d) otulinę zbiorników wodnych stanowią gęste tereny leśne, rozległe łąki pocięte licznymi strumieniami.
Rejon ten stał się miejscem rekreacji dla biegaczy, rowerzystów, morsów, osób uprawiających nordic walking, wędkarzy, miłośników jazdy konnej, kąpieli, sportów wodnych, spacerów, pikników oraz ulubionym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Gminy i powiatu;
4) ingeruje w ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. „Osiedle leśne”);
5) ingeruje w tereny wodonośne zlokalizowane między Nowym Dworem i Piekarami (zbiorniki wodne GZWP nr 320 i JCWPol nr 96 i 106), gdzie znajdują się ujęcia wody zaopatrujące w wodę pitną miasto Jelcz-Laskowice oraz większość Gminy;
6) ingeruje w tereny Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000-Grądy w Dolinie Odry (PLH020017, PLH 020010) oraz Grądy Odrzańskie (PLB020002) powodując zagrożenia środowiskowe takie jak powstawania barier behawioralnych, które utrudnią lub całkowicie zahamują przemieszczanie się gatunków powodując fragmentację środowiska oraz likwidację siedlisk cennych gatunków naturowych prowadzącą do utraty różnorodności biologicznej (zubożenie puli genowej). Na wskazanych obszarach występują chronione gatunki flory i fauny wskazane w Polskiej Czerwonej księdze;
7) skutkuje licznymi wywłaszczeniami i wyburzeniami domów w Gminie Jelcz-Laskowice;
8) doprowadzi do upadku 5 ośrodków jeździeckich, w których czynnie uprawiają sport dorośli i dzieci m.in. z terenu powiatu oławskiego, oleśnickiego, wrocławskiego oraz Miasta Wrocławia.
W ośrodkach prowadzone są również zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. Jeden z ośrodków prowadzony jest przez wicemistrzynię Polski w paraujeżdżaniu;
9) spowoduje narażenie mieszkańców Gminy na ponadnormatywny hałas oraz drastyczne pogorszenie warunków życia m.in poprzez ograniczenie dostępu do lasu i terenów rekreacyjnych.

§ 2
Adresem korespondencyjnym Ruchu Społecznego jest: ul. Szkolna 4, 55-220 Chwałowice.

§ 3
Wszelkie działania Ruchu Społecznego są podyktowane szeroko rozumianym interesem społecznym.

Stworzone przez: Ruch Społeczny Nie Dla Wariantu 44 Kdp, Chwałowice dnia: 21 stycznia 2022 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Iwona Lechowicz Święta Katarzyna 10 czerwca 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 kwietnia 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 marca 2022 r.
Monika Kudryk Dobrzykowice 17 marca 2022 r.
Magdalena Szymków Chwałowice 15 marca 2022 r.
Sławomir Wadas Chwałowice 9 marca 2022 r.
Tadeusz Żukowski Chwałowice 28 lutego 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 lutego 2022 r.
Rafał Marcinkowski Jelcz-Laskowice 23 lutego 2022 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 197 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.